Skip to main content

Indigenous Information Network (IIN)

Indigenous Information Network (IIN) unafanya kazi katika masuala ya maendeleo ambayo yanaathiri Wenyeji na jumuiya za wenyeji kwa kuzingatia hasa wanawake, watoto, vijana na wanachama wengine walio katika mazingira magumu wa jumuiya zetu. IIN inatambua kwamba “uhifadhi na ulinzi wa Mazingira Yetu ni muhimu kwa vile ni mazingira tunayoyategemea kwa ajili ya kuishi”.

IIN ni shirika lisilo la faida, linaloendeshwa kwa kujitolea (NGO) lililosajiliwa katika Jamhuri ya Kenya. Shirika hili lilianzishwa mwaka wa 1996 na kikundi cha wataalamu katika kukabiliana na haja ya habari kupitia vyombo vya habari na njia nyingine kuhusu Watu wa Asili, maisha yao, na mapambano yao kuwepo.

Shirika hili limehusika katika usambazaji wa habari, shughuli za uhifadhi wa mazingira, maendeleo ya jamii, na shughuli za utetezi katika kusaidia watu wa Asili, wanawake, wasichana na wavulana, vijana na watu wengine walio wachache katika eneo hili.

Nchi: Kenya
Tovuti : Indigenous Information Network
Twitter: IIN Kenya
Facebook: IIN Kenya

Dialogue discussion among the Samburu community of Kiltamany on how they are going to work towards restoring biodiversity. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Majadiliano ya mazungumzo kati ya jamii ya Wasamb,uru ya Kiltamany kuhusu jinsi watakavyofanya kazi ya kurejesha viumbe hai. Mpiga Picha, Indigenous Information Network (IIN)
Maasai Indigenous women carrying out restoration activity by nurturing their tree nursery in Transmara. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Wanawake wa kiasili wa Kimasai wakifanya shughuli ya urejeshaji kwa kulea kitalu chao cha miti huko Transmara. Mpiga Picha, Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

Sehemu kuu za kazi za IIN:

  • Uhifadhi wa mazingira kwa kuzingatia mikataba mbalimbali ya kimataifa, katika ngazi ya ndani, kitaifa, kikanda na kimataifa.
  • Masuala ya afya, ikiwa ni pamoja na afya ya uzazi.
  • Haki za wanawake na ujumuishaji wa jinsia.
  • Elimu inayojumuisha elimu ya mtoto wa kike.
  • Masuala ya maji yanakuza upatikanaji wa maji safi kwa kuvuna mvua, kulinda vyanzo vya asili. Tunaamini sana bila maji safi, hakuna afya njema kwa jamii.
  • Uwezeshaji wa kiuchumi unaojumuisha kuchangisha fedha, kwa jamii tunazofanya nazo kazi, hasa wanawake na vijana.
  • Ulinzi na uhifadhi wa maarifa ya jadi, lugha na desturi za kitamaduni.
  • Haki za ardhi kwa kuzingatia haki za wanawake, upatikanaji na umiliki wa ardhi na mali.
  • Maendeleo endelevu kwa kuzingatia malengo ya maendeleo endelevu (SDGs).
Training workshop at Naramam on biodiversity conservation and sustainable livelihood. Photo by Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Wenyeji wa Samburu wanafanya Ramani ya Rasilimali za Jamii huko Kiltamany. Mpiga Picha, Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

Jukumu la IIN katika mradi wa Transformative Pathways:

Jukumu la IIN ni kusaidia kuunda mazingira wezeshi, hasa kupitia utekelezaji wa miradi ya msingi na kupitia kuhakikisha jamii zinaelewa haki zao za ardhi.

Pamoja na hayo, IIN inashirikiana na Mradi wa Maendeleo ya Watu wa Kiasili wa Chepkitale (CIPDP) katika kushirikisha serikali ya Kenya katika utekelezaji wa mfumo wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Anuwai ya Kibiolojia.

Kwa pamoja wanafanya kazi ili kuongeza utambuzi wa jamii hizi kama walinzi wa wanyama na mimea, na kuimarisha juhudi za jamii kurejesha na kulinda ardhi zao na kuunda sera za kitaifa.

A degraded land in Naramam which we look forward to restore before the end of the project. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Ardhi iliyoharibiwa huko Naramam ambayo tunatazamia kurejesha kabla ya mwisho wa mradi. Mpiga Picha, Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

Machapisho Yanayohusiana

Filter

Kifungu
Learning new skills on planting and restoration to achieve food security. Photo credits: IIN

Mamlaka ya chakula katika jamii za Wamasai, Wasamburu na Wapokot kuhusiana na ujuzi wao wa kitamaduni

Wamasai, Wasamburu na Wapokot ni jamii za wafugaji wa kuhamahama nchini Kenya ambao wanahamia katika maeneo tambarare ya nusu ukame kutafuta maji na malisho kwa mifugo wao. Mtindo wao wa maisha unazingatia ng'ombe wao ambao ndio chanzo chao kikuu cha chakula, na kwao utajiri hupimwa…
02.04.24
Video

Mkutano wa Pili wa Ana kwa Ana wa Transformative Pathways

Mnamo Februari 2024, washirika kumi na wawili wa mradi wa muungano wa Transformative Pathways walikusanyika kwa mkutano wa pili wa ana kwa ana wa kila mwaka wa kupanga na kukagua huko Laboot, Chepkitale nchini Kenya. Mkutano huo ulishirikisha takriban washiriki 80, wakiwemo wawakilishi wa mashirika…
02.04.24
Blog
Indigenous women at Kiltamany Samburu county practicing sustainable agriculture to achieve food security

Watu wa Asili na Bioanuwai

Makala haya ya blogu yameandikwa na Indigenous Information Network(IIN) Keti tu leo na ufikirie Dunia bila mimea, wanyama, hewana maji, unafikiri maisha yatakuwa rahisi? Hakika sivyo au maisha hayatakuwapo hata kidogo. Uwepowao hufanya maisha ya wanadamu kuwa ya mafanikio na ya kustarehe, kwa bahati mbaya…
29.06.23