Skip to main content

Ufuatiliaji wa Bioanuwai

Ufuatiliaji na kuripoti kwa msingi wa jamii ni muhimu kwa kuelewa na kuhifadhi bioanuwai duniani. Ili kufanikiwa, inahitaji ushiriki mzuri wa jamii asilia na jumuiya za wenyeji ambao wana ujuzi wa kina kuhusu usimamizi wa eneo na mifumo ikolojia.

Mradi wa Transformative Pathways unasaidia uendelezaji wa pamoja wa mifumo ya ufuatiliaji inayomilikiwa na jamii, kwa kutumia seti ya viashiria vya kitamaduni na bioanuwai vilivyoainishwa ndani na kuviunganisha na ufuatiliaji wa kitaifa na kimataifa na kuripoti maendeleo kuelekea kufikiwa kwa malengo 4 na shabaha 23 za Mfumo wa Kimataifa wa Bioanuwai wa Kunming-Montreal.

people measuring a tree in a forest
Foresters carefully mark the trees for easier monitoring during a training on resource inventory mapping held in Nueva Viscaya, Philippines. Photo by Ella Carino/PIKP

Dashed line

Shughuli

Filter

Blog

Maendeleo ‘ya kustaajabisha’ yaliyofikiwa kuelekea kujumuisha maarifa ya jadi katika Mpango wa Bayoanuwai

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Tovuti ya UNEP-WCMC. Ni lazima nchi ziheshimu haki za Wenyeji na jumuiya za wenyeji ili kufikia dhamira kuu ya kimataifa kuhusu bayoanuwai, Mpango wa Bayoanuwai.. Hii ni pamoja na kutambua haki za Watu wa Asili na jumuiya za wenyeji kwa…
05.07.24
Blog

Wenyeji Nchini Kenya Wakiadhimisha Siku za Mazingira Duniani na Bayoanuwai

Siku ya Mazingira Duniani Wenyeji wa Naramam Pokot Magharibi waliadhimisha Siku ya Mazingira Duniani kwa shauku kubwa. Eneo ambalo lina sifa ya makorongo yenye kina kirefu, lilionyesha kujitolea kwa kiasi kikubwa kukarabati ardhi yao iliyoharibika. Wanaume, wanawake, vijana, na wazee wote walishiriki kikamilifu katika juhudi…
05.07.24
Kifungu

Sasa ni wakati wa wahifadhi kutetea haki za kijamii

Makala haya yalichapishwa awali katika PLOS Biology na © 2024 E. J. Milner-Gulland Ukosefu wa usawa wa madaraka uliopo na ukosefu wa haki unaweza kuchochewa na mtiririko mkubwa wa ufadhili wa kimataifa kwa ajili ya kurejesha asili. Wahifadhi wa mazingira bado wanapambana na nini maana…
04.07.24
Kifungu
2nd National Roundtable Dialogue on Indigenous Peoples and Biodiversity

Pamoja na uendeshaji wa Majadiliano ya Kitaifa ya Mduara ya Pili kuhusu jamii asilia na Bayoanuwai mwezi Mei mwaka jana, wawakilishi wa jamii asilia wameimarisha kujitolea kuja na Mkakati na Mpango wa Utekelezaji wa jamii asilia wa Bayoanuwai (IPBSAP) ambao utatumika kama:

Tangu Agosti 2023, PIKP imekuwa ikishirikiana na washirika kwa ajili ya kujenga uwezo juu ya michango ya jamii asilia katika bayoanuwai, Mfumo wa Kimataifa wa Bayoanuwai wa Kunming-Montreal (KMGBF), Mkakati na Mpango wa Utekelezaji wa Bayoanuwai wa Ufilipino (PBSAP), na sera zingine ambazo ni muhimu…
03.07.24
Kifungu

Tamko la E-Sak Ka Ou Sasa Linapatikana Katika Lugha 12

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) uliandaa mkutano wa kikanda kuhusu Haki za Watu Wenyeji, Bayoanuwai, na Mabadiliko ya Tabianchi kuanzia Novemba 5-8, 2023, huko Krabi, Thailand. Mkutano huu uliadhimisha shughuli ya kwanza ya kikanda chini ya Mradi unaoendelea wa AIPP, Transformative Pathways Project. Matokeo muhimu…
03.07.24
Video

Video ya Jamii: Kufuatilia Idadi ya Samaki wa Paiche huko Puerto Juan, Morona

Dashed lineJamii ya Puerto Juan (Shinguito) katika bonde la Mto Morona ilihamasisha kikundi cha watu 12, na ushiriki mkubwa kutoka kwa wanawake, kusimamia sehemu ya mradi wa kuongeza idadi ya samaki wa Paiche Kikundi kilifanya sensa ya Paiche katika ziwa lao la oxbow kwa kutumia…
30.04.24

Maelezo Zaidi

Inayounga mkono kazi hii ni ICCS, ambayo itaunda na kufanya majaribio msururu wa mbinu na mbinu mpya za ufuatiliaji wa bioanuwai, ikijengwa juu ya maarifa ya kienyeji na ya kitamaduni na utaalam wa kiufundi wa FPP na mashirika ya washirika wa ndani ya nchi. ICCS pia itatoa, pale inapoombwa, msaada unaoendelea kwa washirika wa mradi na jamii ili kuboresha mifumo yao ya kimila ya uhifadhi na mipango ya usimamizi wa maliasili. Kwa kutumia mifumo hii ya ufuatiliaji, jamii zitaweza kutathmini viashirio muhimu vya bioanuwai kama vile spishi muhimu, afya ya mfumo ikolojia na kazi za kitamaduni.

Ikileta utaalamu wao juu ya viashirio vya bioanuwai katika mradi huo, UNEP-WCMC itaunga mkono uundaji wa viashirio muhimu ili kuthibitisha jukumu muhimu ambalo jamii asilia na jumuiya za wenyeji wanatekeleza katika utekelezaji wa Mfumo wa Kimataifa wa Bioanuwai na, kwa upana zaidi, katika uhifadhi na uendelevu. matumizi ya bioanuwai. Pia watahakikisha mashirikiano na Ubia wa Biodiversity Indicators Partnership (BIP), mpango wa kimataifa ambao sekretarieti yake inatolewa na UNEP-WCMC.

An  Ogiek man inspects mushrooms. Chepkitale, in Kenya, has many edible mushroom varieties. Photo by Kibelio/CIPDP