Skip to main content

Taricaya na charapa ni aina mbili muhimu zaidi za kasa wa majini kutokana na mchango wa mayai na nyama zao katika lishe ya wakazi wa eneo hilo, na pia chanzo cha mapato ya kiuchumi kutokana na biashara ya bidhaa hizo asilia.

Jumuiya za San Juan, New Joy, Puerto Juan, Sanchez Cerro na San Francisco de Chiwaza zimeanzisha usimamizi wa viota asili vya taricaya na charapa. Lengo ni kujaza na kurejesha idadi ya jamii asilia katika Bonde la Morona, katika mamlaka yaTaifa la Wampís.

Mchakato huu wa kurejesha baadhi ya vipengele vya asili ni shukrani kwa mradi wa Transformative Pathways ambao Wampís Autonomous Territorial Government imekuwa ikitekeleza. Kama ilivyotajwa hapo awali, kipengele cha kwanza, usimamizi wa kasa wa majini katika jamii za Wampís katika bonde la Morona, umekuzwa katika kipindi hiki.

Wampis woman planting taricaya eggs, in the Puerto Juan Indigenous Community.
Mwanamke wa Wampis akipanda mayai ya taricaya, katika Jumuiya ya jamii asilia ya Puerto Juan. Picha na GTANW.
Wampis women on the Morona River, visiting natural beaches to collect taricaya eggs.
Wanawake wa Wampis kwenye Mto Morona, wakitembelea fukwe za asili kukusanya mayai ya taricaya. Picha na GTANW.

Mradi ulianza na utambuzi wa jamii na watu waliojitolea (familia), ambao wamefunzwa katika michakato tofauti inayohitajika kwa usimamizi wa kasa. Hivi sasa, jumla ya viota 63 vya spishi ya taricaya na viota viwili vya spishi ya charapa vinasimamiwa kwenye fukwe za asili zilizo katika jamii. Msimu unaendelea na inatarajiwa kwamba viota zaidi vya aina zote mbili vitakusanywa.

GTANW, pamoja na mradi huu, inalenga hasa kudumisha uwezo wa bayoanuwai na mifumo mingine muhimu ya ikolojia kupitia uboreshaji wa mfumo wa utawala wa kijamii na eneo. Ni muhimu kuangazia kwamba hii ni mbinu ya GTANW kwa mradi wa Transformative Pathways, na kwamba hii inahudumia jamii zinazoshiriki katika mradi huo. Hii ni kwa sababu mradi unalenga kusaidia udumishaji wa uhifadhi wa kitamaduni kutoka kwa neema ya asili ambayo jamii hizi inashikilia katika maeneo yao, ambayo ni muhimu sana kwa kurejesha usalama wa chakula na matumizi yake endelevu katika siku zijazo.