Skip to main content

ความรู้ดั้งเดิมและความรู้ท้องถิ่น

ความรู้ดั้งเดิมและความรู้ท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมาหลายชั่วอายุคน ความรู้นี้มักจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศในท้องถิ่น และสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ตลอดจนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วยการมอบวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไปจากเดิม ชนเผ่าพื้นเมืองกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองกำลังถูกกัดกร่อนลงเรื่อย ๆ เนื่องจากภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอกและภายในจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียที่ดินและอาณาเขต การรุกรานจากการพัฒนาและการใช้กำลังทางทหาร การเลือกปฏิบัติ และฉ้อโกงเชิงพาณิชย์

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ โดยการทำงานในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งการมีส่วนร่วมกับองค์กรของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อส่งผลกระทบต่อทั้งโครงสร้างของการวางแผนและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ

A woman sits at a table with children to teach them Hmong patterns
Children learn how to make traditional Hmong patterns in Thailand. Photo by IMPECT

Dashed line

กิจกรรม

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

ปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูต้นน้ำและลำห้วยของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน ังนั้นในอ…
09.04.24

ลมหายใจที่ดี กับการมีป่าสี

เราทุกคนต่างเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสะด…
09.04.24

การกำกับติดตามบนฐานชุมชนและระบบสารสนเทศในฟิลิปปินส์

การทำบัญชีรายการทรัพยากรในการอ้างสิทธิในที่ดิ…
03.04.24
Group of PASD

หุ้นส่วนโครงการในประเทศไทยรับปฏิญญาอีสักกาอู้

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าปฏิญญาอีสักกาอ…
03.04.24

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่านิยมและโลกทัศน์ที่เป็นกระแสหลักชักนำเยาวชนให้ออกห่างจากความรู้ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาโดยผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุบางคนไม่เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ของพวกเขา ยอมจำนนต่อแนวคิดของการศึกษาในระบบซึ่งคิดว่าเป็นเส้นทางเดียวสู่การนำไปสู่การว่าจ้างงานและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สาเหตุพื้นฐานเหล่านี้เป็นตัวอันตรายต่อการสืบทอดการปฏิบัติและในการถ่ายทอดความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ โดยการทำงานในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งการมีส่วนร่วมกับองค์กรของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อส่งผลกระทบต่อทั้งโครงสร้างของการวางแผนและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ การทำให้ความรู้ท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการทำการติดตามข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนกระบวนการให้คุณค่า การส่งต่อ และการรักษาความรู้ของท้องถิ่น

มีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการเสริมพลังภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองและส่งเสริมรวมทั้งถ่ายทอดสิ่งนี้เพื่อให้การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ

อุปสรรคในการรับรู้และการสนับสนุนที่ดีขึ้นของวัฒนธรรม ความรู้ และระบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นมีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ล่ะประเทศ ซึ่งจะมีการแก้ไขผ่านโครงการการทำงานที่ออกแบบในระดับประเทศต่อไป

Indigenous youth dancing at a festival in Peru
Students dance at Nugkui festival in Boca Chinganaza, Peru. Photo by Evaristo Pujupat/GTANW