Skip to main content

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน 2567 รวบรวมฉบับปรับใหม่จากหุ้นส่วนโครงการวิถีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมหลักและงานที่ดำเนินการนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2565

วาระของการพัฒนาศักยภาพว่าด้วยการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นส่วนสำคัญของช่วงระยะแรกของโครงการ และขณะนี้บรรดาหุ้นส่วนสามารถแสดงให้เห็นได้ดีขึ้นถึงที่ดินที่พวกเขาจัดการมักมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างไร การทำแผนที่ยังเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาด้วยในการระบุถึงทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาเอง ภัยคุกคามใดบ้างที่มีอยู่กับพวกเขา และพวกเขาสามารถจัดการกับภัยคุกคามเหล่านั้นได้อย่างไร

ในประเทศเปรู ชาวประชาชาติวัมปิสได้ทำงานเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์เต่แม่น้ำที่ถูกคุกคาม และชาวจิราพัคได้อนุรักษ์และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นที่มีความต้านทานผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากกว่า ในบรรดากิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ในประเทศฟิลิปปินส์ PIKP ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการหนุนเสริมต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนเครือข่ายของสวนในเมืองที่รวมคนทุกวัย จากเด็กถึงผู้สูงอายุ

หุ้นส่วนในประเทศเค็นยาจาก IIN และ CIPDP ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกระบวนการของความหลากหลายทางชีวภาพ (SBSTTA, WG8J) ได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าในการสนับสนุนระหว่างประเทศ และนำเสนอภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของพวกเขาและการจัดทำแผนที่แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างเคียง

ในประเทศไทย PASD และ IMPECT ได้เน้นเรื่องการทำแผนที่และการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ข้อมูลที่พวกเขาได้รวบรวมจากกระบวนการเหล่านี้เพื่อร่วมมือกับหน่ยงานที่มีอำนาจของไทย นี่จะช่วยให้พวกเขาส่งเสริมสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในนโยบายระดับชาติและท้องถิ่น หุ้นส่วนระดับโลกได้ทำงานเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนระดับ

ประเทศในกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด กับทั้งได้ใช้ความชำนาญของพวกเขาในการถ่ายทำภาพยนตร์ การสนับสนุนระดับนานาชาติและนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักและการยอมรับงานของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำรวจโครงการฉบับเต็มปรับใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางที่โครงการวิถีการเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินการอยู่

Dashed line

อ่านการอัปเดตโครงการ