Skip to main content

ทวีปแอฟริกา

ชนเผ่าพื้นเมืองทั่วแอฟริกากำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและปกป้องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา เช่น การสกัดกั้น (extractivism) และการอนุรักษ์แบบกีดกัน (exclusionary conservation)

ในแอฟริกา เราเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Information Network – IIN) และโครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชพคิตาเล (Chepkitale Indigenous Peoples Development Program – CIPDP) ในประเทศเคนยา ซึ่งกำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

สำรวจผลงานของเราในประเทศเคนยา

กิจกรรม

Filter

ปฏิญญาอีสักกาอู้

This declaration was developed at the Asia Re…
04.01.24
Demonstration on quadrat method of data collection

การกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานชุมชน

การฝึกอบรม ICCS ว่าด้วยวิธีการกำกับติดตามความ…
04.12.23
Indigenous women at Kiltamany Samburu county practicing sustainable agriculture to achieve food security

Indigenous Peoples and Biodiversity

This blog article has been written by the Ind…
29.06.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพในแอฟริกามีความซับซ้อนและหลากหลาย เนื่องจากมีชุมชนพื้นเมืองและระบบนิเวศที่แตกต่างกันมากมายทั่วทั้งทวีป อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว ชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมากในแอฟริกาเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการปกป้องผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา

หนึ่งในภัยคุกคามต่อชนเผ่าพื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพในแอฟริกาคือการรุกล้ำจากการทำเหมือง การเกษตร และโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สิ่งเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดการโยกย้ายชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและการทำลายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งผู้คนและระบบนิเวศที่พวกเขาพึ่งพาอาศัย

ภัยคุกคามอีกประการหนึ่งคือการสร้างและจัดการพื้นที่คุ้มครองบนดินแดนของชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกา แม้ว่าโครงการอนุรักษ์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ในการทำเช่นนี้ ได้กลับทำให้เกิดการขับไล่ชนเผ่าพื้นเมืองและคนในชุมชนท้องถิ่นออกจากผืนดินที่พวกเขาได้ปกป้องและจัดการอย่างยั่งยืนมาหลายชั่วอายุคน

ความท้าทายที่สำคัญคือการขาดการยอมรับและการคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองโดยรัฐบาลแอฟริกาหลายแห่ง ซึ่งมักจะไม่ปรึกษาหารือหรือได้รับฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระจากชุมชนพื้นเมืองก่อนที่จะอนุญาตโครงการพัฒนาบนที่ดินของพวกเขา สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสูญเสียความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศที่สำคัญ

องค์กรชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองหลายแห่ง เช่น CIPDP และ IIN ในประเทศเคนยา ยังคงทำงานเพื่อปกป้องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา โดยมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการรณรงค์และการดำเนินการทางกฎหมาย ตลอดจนการริเริ่มการอนุรักษ์โดยชุมชนซึ่งพยายามที่จะส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเคารพสิทธิและความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง.

Landscape of Transmara, Narok County. Forest coverage in the area has decreased over years due to increased agricultural activities such as sugarcane plantation. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Elephants grazing in the rich undergrowth of Mt. Elgon Forest, Kenya
Elephants grazing in the rich undergrowth of Mt. Elgon Forest. Photo by Dickence/CIPDP
Community members having a workshop the traditional way around a bonfire, Kenya.
Community members having a workshop the traditional way around a bonfire. Photo by Mutai/CIPDP