Skip to main content

ประเทศเปรู

ในประเทศเปรู โครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความคิดริเริ่มของชนเผ่าพื้นเมืองในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการปกครองดินแดนของพวกเขาในภูมิภาคแอนเดียนและอะเมซอน ซึ่งได้ทำผ่านแอปพลิเคชันและการบันทึกเอกสารข้อมูลของแนวทางเชิงเกษตรแบบดั้งเดิมในแทบแอนเดียน-อเมซอน และระบบการจัดสรรตามพื้นที่

ผู้เข้าร่วมหลักในโครงการของประเทศนี้คือชนเผ่าพื้นเมืองแวมปิส (Wampis) ในภูมิภาคอเมซอน (Amazonas) และโลเรโต (Loreto) ทางตอนเหนือของอะเมซอน ชาวญาเนชา (Yanesha) ในพาสโค (Pasco) ซึ่งอยู่ในเซลวา ตอนกลาง (Selva Central) และชาวเกซัว (Quechua) ในอายากูโช (Ayacucho)

โครงการในประเทศเปรูดำเนินการโดยสององค์กร ได้แก่ รัฐบาลปกครองตนเองแห่งดินแดนแวมปิส (The Autonomous Territorial Government of The Wampis Nation – GTANW) และ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองประเทศเปรู ชิราแพค (CHIRAPAQ – Center of Indigenous Cultures of Peru)

Dashed line

กิจกรรม

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24

ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมหลัก

  • สนับสนุนระบบการติดตามตรวจสอบโดยชุมชนและระบบการปกครองอาณาเขตโดยชุมชน
  • ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารของชุมชน การดำรงชีวิต และอาชีพดั้งเดิม
  • การประยุกต์ใช้แนวทางเชิงนิเวศเกษตรของแอนเดียน-อะเมซอน รวมถึงการปลูกป่าและการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์
  • การศึกษาขอบเขตและกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการจัดหาอาหาร น้ำ การดำรงชีวิต และการจัดการขยะตามพื้นที่
  • การแบ่งปันความรู้ระหว่างรุ่น การศึกษาของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับการคุ้มครองความรู้ดั้งเดิม และการตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคมและนิเวศวิทยาในปัจจุบัน
  • การรณรงค์และการหารือระดับประเทศเกี่ยวกับกฎหมายและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและดินแดนของชนเผ่าพื้นเมือง
  • สนับสนุนชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์
  • ส่งเสริมการมีส่วนรวมของโครงการริเริ่มที่นำโดยชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองใน CBD (เช่น มีผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs)) และกระบวนการเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES)
Imiarus sign agreement, 19 March 2021. Photo by Diego Benavente Marchán / GTANW
Imiarus sign agreement, 19 March 2021. Photo by Diego Benavente Marchán / GTANW
Fiorella López Manchari (37 years old) of the Yanesha people grows vegetables in her family's bio-garden. Unión de La Selva Native Community, district of Villa Rica, province of Oxapampa, Pasco region, Peru.
Fiorella López Manchari (37 years old) of the Yanesha people grows vegetables in her family’s bio-garden. Unión de La Selva Native Community, district of Villa Rica, province of Oxapampa, Pasco region, Peru. Photo: Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.