Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากเว็บไซต์นี้จัดการโดย FPP ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จึงมีผลบังคับใช้:

แผนงานประชาชนผู้อาศัยอยู่ในผืนป่า (Forest Peoples Programme) พยายามที่จะใช้ค่านิยมฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ โดยมีความเชื่อที่หนักแน่นในเรื่องการมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองในทุกด้านของการทำงานของเรา กับเพื่อนๆและผู้สนับสนุนของเรา เช่นเดียวกับการทำงานของเรากับกลุ่มคนชาวป่าและภาคประชาสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการให้ท่านให้ความสนใจถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561 เรามองเห็นกฎหมายนี้เป็นขั้นตอนที่ดีซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของเราเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลและความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า

เนื่องจากนโยบายด้านล่างเป็นข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของยุโรป เรามีหน้าที่ที่จะต้องเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้อ่านก่อนลงชื่อสมัครใช้ฐานข้อมูลของเรา

 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

We are committed to protecting your personal information and being transparent about what information we hold about you.

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลช่วยให้เราสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของเรา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันท่วงทีเกี่ยวกับงานที่เราทำอยู่ ในฐานะที่เป็นองค์กรการกุศล ข้อมูลนี้ยังช่วยให้เราสามารถติดต่อกับผู้บริจาค เพื่อน และผู้สนับสนุนในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เราได้จากท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายเกี่ยวกับ: ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

  • What information we may collect about you
  • How we may use that information
  • In what situations we may disclose your details to third parties
  • Our use of cookies to improve your use of our website
  • Information about how we keep your personal information secure, how we maintain it and your rights to be able to access it
  • If you have any queries about this policy, please contact the Data Protection Officer at Forest Peoples Programme or email info@forestpeoples.org

 

Who we are

แผนงานประชาชนผู้อาศัยอยู่ในผืนป่า (Forest Peoples Program) เป็นองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักร (หมายเลของค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์คือ 1082158) และยังจดทะเบียนเป็นมูลนิธิชาวดัตซ์ (Dutch Stichting) ที่ไม่แสวงหาผลกำไร (KvK 41265889, RSIN 805925673) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล มูลนิธิ ทรัสต์ ผู้บริจาคและผู้สนับสนุนรายบุคคล

 

Information collection

การรวบรวมข้อมูล เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทและด้วยหลายวิธี:

ข้อมูลที่ท่านให้เรา
ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสมัครรับข่าวสารออนไลน์ของเราผ่านทางเว็บไซต์หรือทำการบริจาค เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับเรา
เมื่อเราส่งจดหมายข่าวสาร (การตลาด) ทางอีเมล ระบบจะบันทึกว่าใครเป็นผู้อ่านอีเมลและลิงก์ที่ท่านคลิกภายในข้อความ นี้ซึ่งเป็นเพียงเพื่อดูว่าการเข้าถึงของเรามีประสิทธิภาพเพียงใดในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของฐานข้อมูลที่เปิดอ่านข้อความ และดูว่าท่านได้ทำการคลิกลิงก์ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
เราไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สามและจะไม่ส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะมีเหตุผลดังต่อไปนี้

เมื่อเราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ (เช่น ต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทนั้นมีความละเอียดอ่อนมากกว่า เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง เราไม่รวบรวมข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวกับผู้สนับสนุนของเรา

 

Legal basis

มีสามหลักการพื้นฐานที่เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน:

ความยินยอม
เมื่อท่านสมัครรับข่าวสารของเราผ่านทางเว็บไซต์หรือให้นามบัตรส่วนตัวของท่านแก่เรา เราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น เช่น การรับข่าวสารประจำเดือนของเรา การรับข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจาก FPP

วัตถุประสงค์ของสัญญา
เมื่อท่านซื้อสิ่งพิมพ์จากเรา เป็นต้น ท่านกำลังทำสัญญากับเรา เพื่อดำเนินการตามสัญญานี้ เราจำเป็นต้องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน

ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในบางสถานการณ์ เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการนี้เฉพาะในกรณีที่จะไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อท่านโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในลักษณะนี้ เราอธิบายไว้ด้านล่างทุกสถานการณ์ที่เราอาจใช้ฐานดังกล่าวเพื่อการประมวลผล:

  • Sending organisational information to you – such as e-newsletters, press releases, annual reports or similar information.
  • Filing gift aid claims (where applicable)

 

With your explicit consent

สำหรับสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานสามประการข้างต้น เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์เฉพาะนั้น

 

Marketing communications

เรามุ่งหวังที่จะสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับงานที่เราทำให้เกิดความเกี่ยวข้อง ทันเวลา และเป็นการให้เกียรติแก่ท่าน ในการกระทำนี้ เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน ในการกระทำนี้ เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน หรือประเด็นหลักที่ท่านแสดงความสนใจ เราใช้ความยินยอมที่ท่านให้ไว้และผลประโยชน์ขององค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นฐานกฎหมายในการสื่อสารผ่านไ ไปรษณีย์และอีเมล ในกรณี ของการส่งทางไปรษณีย์ (ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก) ท่านอาจปฎิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้ หากท่านเลือกที่จะเพิ่มท่านลงในฐานข้อมูลของเรา หรือท่านรวมอยู่ในฐานข้อมูลของเราแล้ว เราจะให้ตัวเลือกแก่ท่านในการยกเลิกการสมัครในอีเมลทุกฉบับที่เราส่งให้ท่านในภายหลัง หรือท่านสามารถใช้รายละเอียดการติดต่อที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้ โปรดทราบว่าสิ่งนี้ไม่ได้ใช้กับการโทรศัพท์ที่เราอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านเกี่ยวกับการซื้อสิ่งพิมพ์ หรือในการดำเนินกิจกรรมการทำงานปกติขององค์กร (หรือที่เรียกว่าธุรกิจระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยกัน)

 

Cookies

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บางเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมได้ติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เครืองมือนี้ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และเพื่อให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์นั้นถูกใช้งาน ทางเราใช้คุกกี้เพื่อระบุวิธีการที่เว็บไซต์ถูกใช้งานและเพื่อทำการปรับปรุง

 

Maintaining your personal information

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บมีเพียงชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเท่านั้น เราอาจเก็บบันทึกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ท่านร้องขอ สำหรับโปรแกรม gift aid เรายังเก็บบันทึกการบริจาคใดๆ ที่ท่านได้มอบให้กับ FPP โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้

 

Security of your personal information

เราจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม (ทั้งในแง่ของขั้นตอนและเทคโนโลยีที่เราใช้) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยที่สุด เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สาม

 

Your rights to your personal information

ท่านมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้และขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้ หากท่านต้องการใช้สิทธิ์นี้

 

Contact details and further information

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับด้านใดก็ตามของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

 

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton in Marsh
GL56 9NQ

โทร: 01608 652893

 

Data Protection Officer

แคลร์ วิทมอร์ (Clare Whitmore)
อีเมล: clare@forestpeoples.org