Skip to main content

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติโลกศูนย์อนุรักษ์การตรวจสอบ (UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre – UNEP-WCMC)

ทำงานในกรเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ นโยบาย และการปฏิบัติเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ที่โลกกำลังเผชิญที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้

ทีมงานระหว่างประเทศของพวกเขาประกอบด้วยผู้นำที่ได้รับการยอมรับกว่า 200 คนในสาขาของตน และมีความเข้าใจล้ำเลิศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการ การระบบนิเวศ UNEP-WCMC ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ UNEP และดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและองค์กรการกุศล WCMC ในสหราชอาณาจักร

Dashed line

บทบาทของ UNEP-WCMC ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง:

ใช้ความเชี่ยวชาญของพวกเขาเพื่อสนับสนุนกระบวนการระหว่างรัฐบาลในการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการ UNEP-WCMC สนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (เช่น การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ)

ตัวชี้วัดเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถวัดความก้าวหน้าในการบรรลุ 4 เป้าหมายและ 23 กลุ่มในกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ภายในโครงการ UNEP-WCMC มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดหลักฐานที่บ่งบอกถึงบทบาทสำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการทำให้กรอบว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเป็นจริง และโดยรวม ในการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

การสร้างตัวชี้วัดเหล่านี้ ทำให้พวกเขาแน่ใจได้ว่ามีการประสานความร่วมมือกับ ความร่วมมือด้านตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Indicators Partnership – BIP)ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มระดับโลกที่สำนักเลขาธิการจัดให้โดย UNEP-WCMC BIP ได้รวบรวมผู้ให้ตัวชี้วัดและผู้ใช้ และสนับสนุนในการพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศและระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2550

Morning fog in dense tropical rainforest, Kaeng Krachan, Thailand
Morning fog in dense tropical rainforest, Kaeng Krachan, Thailand

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24
IIFB Indigenous caucus at COP15 in Montreal, Canada.

Indigenous Peoples and the Kunming-Montreal Biodiversity Agreement

During UN Convention on Biological Diversity’…
30.08.23