Skip to main content

โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชพคิตาเล (Chepkitale Indigenous Peoples Development Project (CIPDP))

โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชพคิตาเล (CIPDP) เป็นองค์กรชุมชนของคนชนเผ่าพื้นเมืองโอกีก (Ogiek) บนภูเขาเอลกอน (Elgon) ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนโอกีก ได้มีความสามารถในการรักษาไว้และคงอยู่ซึ่งที่ดินบรรพบุรุษของพวกเขา ณ ภูเขาเอลกอน ประเทศเคนยา

ชนเผ่าพื้นเมืองโอกีกของภูเขาเอลกอน เผชิญกับการถูกขับไล่ออกจากดินแดนประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเขาอนุรักษ์และปกป้องมาตั้งแต่ส สมัยบรรพกาล CIPDP ยืนมือเข้ามาช่วยโดยการทำให้แน่ใจได้ว่าสิทธิการครอบครองที่ดินและสิทธิของประชาชนนั้นจะได้รับการคุ้มครอง

CIPDP ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี 2546 องค์กรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและงานของพวกเขาขับเคลื่อนโดยความต้องการ สิทธิ และการต่อสู้ของชุมชน กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการหลังจากการปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างครอบคลุมและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชน

A Jubilant Ogiek Woman (Teresa Chemosop) Celebrates During Community Assemblies at Laboot, Mt. Elgon. Kenya
A Jubilant Ogiek Woman (Teresa Chemosop) Celebrates During Community Assemblies at Laboot, Mt. Elgon. Photo by Mutai / CIPDP
CIPDP staff who are part of Transformative Pathways Project. From left Shimron Kiptoo, Collins Ndiema and Kelly Laikong. Photo by Dickence, CIPDP
CIPDP staff who are part of Transformative Pathways Project. From left Shimron Kiptoo, Collins Ndiema and Kelly Laikong. Photo by Dickence / CIPDP

Dashed line

งานหลักของ CIPDP ได้แก่:

 • การทำแผนที่ที่ดินชุมชน
 • สนับสนุนการรณรงค์ของชุมชน
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย
 • การจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 • สร้างเสริมศักยภาพ
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ความเป็นธรรมทางเพศ
 • ความเป็นธรรมทางที่ดิน
 • การทำงานร่วมกัน
 • เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความรู้ดั้งเดิม
Community members having a workshop the traditional way around a bonfire. Photo by Mutai, CIPDP
Community members having a workshop the traditional way around a bonfire. Photo by Mutai / CIPDP

Dashed line

บทบาทของ CIPDP ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง:

ในระดับท้องถิ่น CIPDP ช่วยในการดำเนินโครงการกับชุมชนโดยตรง ในขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับองค์กรชุมชน รัฐบาลท้องถิ่น และพันธมิตรอื่นๆที่สนับสนุน

ในระดับประเทศ CIPDP ร่วมมือกับเครือข่ายข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง Indigenous Information Network (IIN) ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลเคนยาเพื่อที่จะดำเนินการตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภา

Stinging nettles are a source of vegetables in Chepkitale, Kenya. They are harvested sustainably thereby ensuring their continued presence along with other indigenous foods.
Stinging nettles are a source of vegetables in Chepkitale. They are harvested sustainably thereby ensuring their continued presence along with other indigenous foods. Photo by Mutai / CIPDP

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24