Skip to main content

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรายของความร่วมมือในวิถีการเปลี่ยนแปลง ได้มารวมกันสำหรับการประชุมวางแผนและทบทวนประจำปีครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล ณ ลาบูต เชปกิทาเลในประเทศเค็นยา การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ 80 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กร งหมดและสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นชาวโอเกี๊ยกแห่งภูเขาเอลกอน ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันประสบการณ์กันโดยเน้นเรื่องการทำแผนที่และการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ กับทั้งการเข้าร่วมในระดับชาติกับบรรดารัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

ในระหว่างการประชุม เราได้เห็นวิถีทางทั้งหมดซึ่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังทำสิ่งที่เหมือน ๆ กันอยู่ การเผชิญกับปัญหาที่เหมือนกัน และขณะนี้กำลังเริ่มทำงานโดยความร่วมมือเพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ ๆ เพื่อปกป้องที่ดินและทรัพยากรของพวกเขา – เฮเลน นูวิง, ICCS ฮเลน นูวิง, ICCS